Sărbătoarea hramului la parohia ortodoxă din Rosenheim

 


Ziua 18 a lunii februarie din acest an 2024 a oferit parohiei ortodoxe "Întâmpinarea Domnului" din orașul bavarez Rosenheim prilejul de a se bucura de virtuțile creștine dobândite în decursul celor 15 ani de existență!


Credința stăruitoare în puterea de vindecare a Mântuitorului Hristos, după modelul femeii cananeence, a rodit și a dăruit celor prezenți, în frunte cu primarul orașului Andreas März, momente unice de intensă trăire ortodoxă!


Sub protia IPS Serafim, părintele nostru Mitropolit, cu participarea părintelui diacon Dumitru Dura și a preoților conslujitori Constantin Bartok - parohul comunității din Traunreut și a părintelui paroh Dumitru Mureșan, răspunsurile fiind oferite din strană de o frumoasă grupare corală, slujba a fost încununată de revărsarea Harului Dumnezeiesc peste toți cei prezenți!


Starea aceasta în care rugăciunile bisericii luptătoare de pe pământ s-au unit cu cele ale bisericii triumfătoare din cer s-a transmis apoi și la slujba de sfințire a frumoaselor icoane din Catapeteasmă, desfășurată imediat după Sfânta Liturghie!


Efortul deosebit, depus de credincioșii parohiei, și-a găsit expresia în ridicarea cu multă dragoste jertfelnică a minunatei "opere de artă", după cum s-a exprimat în cuvântul Său adresat celor prezenți părintele nostru Mitropolit, a fost răsplătit de iubirea milostivă, plină de admirație a Domnului Hristos!


Ostenitorilor credincioși li s-au înmânat frumoase Gramate de mulțumire, iar părintelui paroh Dumitru Mureșan, o gramată Mitropolitană pentru întreaga activitate depusă în cei 15 ani de la înființarea parohiei!


Plini de recunoștință și încrezători că de acum înainte, prin lucrarea Duhului Sfânt, persoanele zugrăvite în icoane vor răspunde solicitărilor tuturor celor care cu credință se vor ruga lor, cei prezenți au adresat cuvinte laudative la adresa parohiei!


Părintele paroh împreună cu credincioșii parohiei a mulțumit tuturor și le-a adresat împreună cu doamnele din comitetul parohial invitația de a lua parte la Agapa creștină, pregătită cu multă dragoste de ele.

La finalul zilei cei prezenți au exprimat admirația lor față de foarte buna organizare și desfășurare a întregului eveniment cât și bucuria de a de a fi luat parte la această frumoasă sărbătoare! Pentru toate dăm Slavă bunului Dumnezeu!


pr. paroh: Dumitru Mureșan


P.S.: Imagini de la frumoasa sărbătoare pot fi văzute pe site-ul nostru YouTube aici, aici și aici (la care vă puteți abona).

 

 

 

 

Invitație la Hram

 


În a doua zi a lunii februarie, biserica ortodoxă română prăznuiește sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos!


Evenimentul amintește de felul în care Mântuitorul Hristos a fost primit de către dreptul Simeon în brațele sale la patruzeci de zile de la nașterea Sa.


Pe lângă profunda semnificație teologică, sărbătoarea aduce cu sine o bucurie aparte pentru parohia noastră, deoarece oferă membrilor ei posibilitatea de a aduce prinos de recunoștință deosebit! Este cunoscut faptul că parohia ortodoxă română din Rosenheim are ca Hram această mare sărbătoare creștină!


În acest context îmi revine deosebita plăcere de a vă aduce la cunoștință faptul că în duminica zilei de 18.02.2024, vom avea ocazia de a-l primi cu multă bucurie în mijlocul nostru pe ÎPS Serafim Joantă,

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Mitropolit Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Sfânta Liturghie la sfârșitul căreia Înaltpreasfinția Sa va sfinți frumoasele icoane din Catapeteasma ridicată cu deosebită jertfă de către credincioșii parohiei se va oficia în biserica  "St.Quirinus" din Rosenheim-Fürstatt, Am Gangsteig 1, 83024, cu începere de la ora 11:30!


Va urma o agapă frățească ce se va desfășura într-o binecunoscută notă a tradiției românești!


Evenimentul în sine se dorește a fi o nouă oportunitate de întâlnire a românilor, care viețuind pe aceste meleaguri bavareze nu au uitat de minunatele tradiții românești și doresc să petreacă într-o astfel de ambianță câteva ceasuri împreună.


Vă așteptăm cu drag,

pr. paroh: Dumitru Mureșan

 

 

 

 

Rugăciune la început de An Nou bisericesc:

 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru,


Izvorul vieții și al nemuririi,


Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și învățătorii noștri.


Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele cele bune.


Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără tulburare.


Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi, ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta preasfântului Tău nume:


Slavă Ție, Dumnezeului și Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor! Amin.


 

 

Programul special aferent sărbătorilor Pascale

 

Din dorința de a întâmpina cea mai importantă sărbătoare a Creștinătății în cele mai bune condiții și de a păstra cât se poate de vie trăirea ortodoxă în parohia noastră, se vor oficia în Biserica St. Quirinus din Rosenheim - Fürstatt - slujbele religioase Pascale, după următorul program:


13.04.2023 - Denia din Joia mare - Cele 12 Evanghelii - ora 18:00


14.04.2023 - Prohodul Domnului - ora 18:00


15.04.2023 - Slujba Învierii Domnului se va oficia Sâmbătă seara începând cu ora 22:00! La plecare toți credincioșii vor primi în bună rânduială Sf. Paști, pregătite și sfințite în prealabil!


16.04.2023 - Sf. Liturghie Pascală - Duminică începând cu ora 11:30 - în aceeași biserică mare! Rugăciunile de dezlegare a postului precum și de binecuvântare a alimentelor de origine animală vor încheia slujirea din Duminica Sf. Paști!


Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să ne dăruiască Sărbători binecuvântate !


 pr. Dumitru Mureșan


 


 

 

 

 

 

"Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!"

 

Duminică 05.02.2023, credincioșii parohiei ortodoxe din Rosenheim au sărbătorit hramul parohiei „Întâmpinarea Domnului”! Cu ocazia praznicului Împărătesc toți cei prezenți, atât gazde cât și invitați, l-au întâmpinat pe Domnul Hristos cu multă bucurie! 


Autenticitatea „Întâmpinării” s-a simțit încă din primele ore ale zilei, deoarece fiind cuprinși de forfota pregătirilor, credincioșii parohiei în frunte cu preotul paroh Dumitru Mureșan și-au întâmpinat Ierarhul!  


Bucuria Întâmpinării PS Sofian Brașoveanul, episcopul vicar al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord, dar și a invitaților la Sărbătoare a fost deplină, deoarece a fost întemeiată pe o trăire reciprocă foarte intensă!


În ochii fiecărui participant se putea citi bucuria revederi, stare de spirit care își avea izvorul în bucuria de a-L primi pe Domnul Hristos în ființa lor, a fiecăruia în parte și care avea sa culmine în momentul Împărtășirii cu Sf. Trup și Sânge al Mântuitorului!


Fiecare persoană dorea să-și învăluie aproapele în această Iubire dăruitoare care se multiplica prin prezenta tuturor participanților! Era ca o pregustare în vederea comuniunii de rugăciune ce avea să se întâmple și care deja plutea în aer!


Se simțea dorința celor prezenți ca viețile lor sa devină o neîncetată, bogată și luminată întâmpinare a Domnului Hristos”!


Liturghia Baptismală, în cadrul căreia a fost botezată micuța Sarah Natalia, a îmbogățit peste așteptări întreaga atmosferă Liturgică!


Pentru cei mai mulți dintre cei peste 170 de participanți la eveniment era ceva nou, deoarece slujirea acestei Liturghii, unite cu Taina Sfântului Botez, care vreme de aproape 1500 de ani era regulă în tot Răsăritul Ortodox, nu se mai practică astăzi foarte des, datorită influenței ocupației otomane prin care au trecut majoritatea țărilor ortodoxe. În acest sens s-a născut, în diaspora zilelor noastre din partea unor credincioși mai râvnitori, o dorință fierbinte de a participa la o astfel de Liturghie Baptismală. Un astfel de eveniment a avut loc în parohia noastră cu prilejul hramului și a constituit pentru toți cei prezenți un moment unic de maximă experiere a tradiției genuin ortodoxe!


Și pentru ca finalul să fie unul apoteotic, acesta s-a consumat imediat după Sf. Liturghie, în sala parohială din apropiere unde a avut loc o autentică agapă creștină!


Toți cei prezenți s-au bucurat în cadrul acesteia de nota specifică ospitalității tradiției romanești! Bucatele bucovinești și ardelenești pregătite și servite cu multă dăruire de doamnele comitetului parohial conduse de d-na preoteasă Felicia Iuliana, gazdele întregului eveniment, s-au bucurat de foarte mare apreciere din partea participanților! La plecare aceștia și-au exprimat în unanimitate mulțumirea pentru întreaga zi petrecută în parohia ortodoxă română din Rosenheim prin cuvintele:


„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”


 pr. Dumitru Mureșan


 

P.S.: imagini de la eveniment puteți vedea aici, aici  și aici!


 

 

Sărbătoarea Hramului "Întâmpinarea Domnului" în parohia ortodoxă din Rosenheim

 

După o lungă perioadă de timp în care omenirea a trecut prin mari încercări și în care libertățile cetățenilor au fost deseori restricționate, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns să trăim și vremuri în care să putem gusta din nou împreuna comuniune!


Avem așadar marea bucurie de a vă invita la Hramul parohiei noastre, sărbătoare în cadrul căreia împreună să-L întâmpinăm pe Domnul Hristos în parohia noastră din Rosenheim. Vom avea cu această ocazie posibilitatea de a-l primi în mijlocul nostru pe PS Sofian Brașoveanul, episcopul vicar al mitropoliei noastre care va conduce întreaga slujire liturgică înconjurat fiind de un sobor de preoți!


Totul se va încheia cu o agapă creștină într-o binecunoscută notă a tradiției ospitalități românești!


 pr. Dumitru Mureșan


 

 

Așezarea Sfintelor Icoane în Catapeteasmă

 

Din Mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, avem bucuria să vă invităm Duminică 13.11.2022, ora 10, la Sf. Liturghie in parohia noastră. În cadrul acesteia se vor așeza Sfintele Icoane, în Catapeteasma ridicată de credincioșii parohiei Rosenheim, cu mare jertfă în biserica noastră!


Sfânta Liturghie va fi urmată de o agapă în nota tradiției creștine românești, la care vă așteptăm cu drag!


 pr. Dumitru Mureșan


 

// aici era

Slujire Arhierească la Rosenheim

 

După o lungă perioadă de timp, cauzată printre altele și de cumplita pandemie prin care omenirea a trecut, avem bucuria de a-l primi în parohia noastră pe IPS Serafim, părintele nostru Mitropolit !


Cu binecuvântarea lui Dumnezeu se va oficia Sf. și Dumnezeiască Liturghie, din Duminica zilei de 29.05.2022, sub protia IPS - Sale !


Evenimentul se va desfășura începând cu ora 10:00, în biserica mică - St. Quirinus din Fürstätt 24, 83024 - Rosenheim!


Vă așteptăm cu mult drag să participați la acest binecuvântat eveniment în număr cât mai mare !


pr. Dumitru Mureșan


Program special aferent sărbătorilor Pascale

 

Având în vedere situația actuală, aceste grele condiții prin care întreaga omenire trece, dar și din dorința de a întâmpina cea mai importantă sărbătoare a Creștinătății în cele mai bune condiții și de a păstra cât se poate de vie trăirea ortodoxă în parohia noastră, se vor oficia în Biserica St. Quirinus din Rosenheim Fürstatt slujbele religioase Pascale, cu respectarea prevederilor în vigoare, după următorul program:


21.04.2022 - Denia din Joia mare - Cele 12 Evanghelii - ora 18:00

22.04.2022 - Prohodul Domnului - ora 18:00

23.04.2022 - Slujba Învierii Domnului - Sâmbătă seara, ora 22:00


Accesul credincioșilor în biserică se va face individual și cu respectarea prevederilor autorităților, dezinfectare, păstrarea distanței de minimum doi metri și mască facială FFP2. Pe rând, toți cei care doresc, vor intra pe ușa principală și se vor putea închina icoanei Sfintei Învieri a Domnului Hristos preț de câteva minute. La plecare vor primi Sf. Paști, pregătite și sfințite în prealabil. Urmează ieșirea din biserică, care se va face pe ușa laterală din dreapta. Alcătuirea și desfășurarea slujbei va permite generos acest acces limitat în timp tuturor participanților.


24.04.2022 - Sf. Liturghie Pascală - Duminică, începând cu ora 11:30 - în aceeași biserică


Rugăciunile de dezlegare a postului precum și de binecuvântare a alimentelor de origine animală vor încheia slujirea din Duminica Sf. Paști.


Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să ne dăruiască Sărbători binecuvântate!


pr. Dumitru MureșanNăzuințele comune de astăzi devin minunile împlinite de mâine!

 

Din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Sofian Brașoveanul, cât și din dorința și la inițiativa unui grup de credincioși evlavioși ai parohiei ortodoxe din orașul Rosenheim, a început strângerea de fonduri pentru construirea unui Iconostas mobil ce va fi instalat in bisericile de slujire ale acestei comunități. Pe această cale ne adresăm tuturor celor care doresc să ne sprijine în acest demers de înnobilare a spațiului bisericesc și de a favoriza astfel o atmosferă de slujire liturgică în nota tradițională a Sf. Părinți, binecunoscută și dorită de credincioși !

Donații în acest sens se pot face cu specificarea "Spende Ikonenwand" pe următoarea relație:


Bankverbindung für den Zahlungsempfänger: Liga Bank München

Rum.-Orth. Metropolie KdöR - Pfarrei Rosenheim

Verwendungszweck: Spende Ikonenwand an die Kirchengemeinde Rosenheim

IBAN: DE23 7509 0300 0105 1307 35; BIC: GENODEF1MO5


Având nădejde în dorința oamenilor de a săvârși binele, aducem aici mulțumiri anticipate tuturor celor care vor folosi acest prilej pentru a deveni ctitori ai noului iconostas, unde vor fi pomeniți la fiecare slujire din biserică.


Iconostasul sau catapeteasma

În Biserica Ortodoxă, Iconostasul sau catapeteasma este un perete alcătuit din icoane și are menirea de a îndeplini mai multe funcții, dintre care cea mai importantă este unirea veșniciei cu vremelnicia! Pe lângă faptul că deschide perspectiva veșniciei, fiind considerat de Sfinții părinți ferestre către Cer care contribuie la unirea prin iubire a cerului cu pământul, iconostasul mai îndeplinește pentru privitor și un rol pământesc de delimitare a Sf. și Dumnezeiescul Altar, unde se săvârșește Taina Sf. Euharistii de partea centrală a bisericii, în greacă naos = corabie, acolo unde se află comunitatea credincioșilor.


„Ușa milostivirii deschide-o nouă“

Catapeteasma are în componența ei patru mari icoane montate pe o frumoasă structură din lemn sculptat. Icoanele principale din iconografia bisericii ortodoxe se regăsesc în centrul Iconostasului și reprezintă cele mai importante personaje din istoria omenirii - Mântuitorul și Maica Domnului! Aceste două icoane se numesc icoane împărătești și sunt venerate în mod special atât de clerici, cât și de laici, în unele biserici ele fiind împodobite cu pietre scumpe ori fiind ferecate în argint sau în aur! Cele două icoane încadrează ușile împărătești și înfățișează în slava lor cerească, în dreapta spre sud, persoana Mântuitorului ca Împărat ori arhiereu, șezând pe tron cu Sfânta Evanghelie deschisă și binecuvântând, iar in stânga pe Maica Domnului ca împărăteasă, șezând pe tron, cu Pruncul în brațe!

Ușile împărătești construite în două canate, se mai numesc si sfintele uși, pentru că ele sunt accesate numai de către clericii (diaconi, preoți, ierarhi) care, în cursul sfintelor slujbe, duc în mâini obiecte sfinte cum ar fi Sfintele Daruri, Sfânta Evanghelie si cele necesare slujiri.

Pe ușile împărătești se zugrăvește icoana Bunei Vestiri în așa fel încât -Sfânta Fecioară și Sfântul Arhanghel Gavriil- să stea față către față, fiecare pe câte un canat al ușilor.

La cele patru colțuri ale scenei Bunei Vestiri ori jos, sub scenă, se zugrăvesc, în medalioane, chipurile celor patru sfinți evangheliști, ca unii care au așternut în scris vestea cea bună adusă de înger Mariei.

Partea de deasupra ușilor împărătești este acoperită cu o perdea de pânză de diferite culori, numită dveră, care se trage în lateral sau se ridică în momentele rânduite din cursul slujbelor.


Păzitorii ușilor raiului

Ușile din partea de nord și de sud se numesc laterale sau diaconești, deoarece prin ele intră și ies diaconii la ectenii, la vohoade și la alte momente din cursul slujbei prevăzute în Tipic. Pe acestea se pictează chipurile sfinților arhangheli Mihail și Gavriil, ori alte chipuri de sfinți diaconi sau doi dintre sfinții militari, Sf. Gheorghe sau Sf. Dimitrie, ca păzitori ai ușilor raiului.

Sus de tot, deasupra tâmplei, în mijloc, se înalță Sf. Cruce pe care este zugrăvit Răscumpărătorul, iar la picioarele crucii, în două iconițe mai mici, stă Maica Domnului și Sf. Ap. Ioan, amândoi în atitudine de adorare.

Acesta descriere a iconostasului reprezintă doar partea principala a acestuia, care de regula se confecționează in bisericile mai mici, deoarece in bisericile mari de enorie, catapetesmele sunt prevăzute cu încă doua registre, registrul din mijloc sau median si cel superior.

Construit pentru o biserică mică sau pentru una mare, rolul iconostasului este cel de a arăta într-o formă simbolică o lume care nu este accesibilă tuturor, reprezentând firmamentul care separă lumea spirituală de cea sensibilă.

pr. Dumitru Mureșan


Transmisie în direct a Slujbelor închinate marelui Praznic al Învierii Domnului

 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători Pascale, primiți cele mai calde urări de sănătate şi de tot binele! Ne rugăm Mântuitorului Hristos Cel înviat să vă ocrotească în toate şi să vă ajute să împliniți cele necesare spre mântuire!

Toți cei care doresc pot urmări Slujbele închinate marelui Praznic al Învierii Domnului și în transmisie directă din Biserica St.Quirinus - Rosenheim, Duminică 02.05.2021, începând cu ora 10:30, accesând următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=lTe1-Y_bsEM


pr. Dumitru Mureșan


Program special aferent sărbătorilor Pascale

 

Având în vedere situația actuală, aceste grele condiții prin care întreaga omenire trece, dar și din dorința de a întâmpina cea mai importantă sărbătoare a Creștinătății în cele mai bune condiții și de a păstra cât se poate de vie trăirea ortodoxă în parohia noastră, se vor oficia în Biserica St. Quirinus din Rosenheim - Fürstatt - slujbele religioase Pascale, cu respectarea prevederilor în vigoare, după următorul program:

29.04.2021 - Denia din Joia mare - Cele 12 Evanghelii - ora 17:00

30.04.2021 - Prohodul Domnului - ora 17:00

Slujba Învierii Domnului se va oficia împreună cu Sf. Liturghie Pascală Duminica - 02.05.2021 - începând cu ora 10:30 - în aceeași biserică.

Ambele slujbe vor fi transmise în direct pe ecranul poziționat în afara bisericii, astfel încât să poată fi urmărite de către toți participanții! Accesul credincioșilor în biserică se va face individual și cu respectarea prevederilor autorităților, dezinfectare, păstrarea distanței de minimum doi metri și mască facială FFP.2.

Pe rând, toți cei care doresc, vor intra pe ușa principală și se vor putea închina icoanei sfintei Învieri a Domnului Hristos preț de câteva minute. Imediat vor primi Sf. Paști, pregătite și sfințite în prealabil, precum și tradiționalul ou roșu! Urmează ieșirea din biserică, care se va face pe ușa laterală din dreapta. Alcătuirea și desfășurarea slujbelor vor permite generos acest acces limitat în timp tuturor participanților. Rugăciunile de dezlegare a postului precum și de binecuvântare a alimentelor de origine animală vor încheia slujirea din Duminica Sf. Paști.

Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți și să ne dăruiască Sărbători binecuvântate!


pr. Dumitru Mureșan


Reluarea slujbelor bisericești în Landul liber Bavaria

 

Din mila lui Dumnezeu și în conformitate cu acordul autorităților, ne bucurăm să vă aducem la cunoștință faptul că în urma discuțiilor reprezentanților Bisericilor Catolică și Evanghelică cu factorii responsabili din conducerea Landului liber Bavaria, s-a decis reluarea slujbelor bisericești începând cu data de 04.05.2020, în condiții speciale, deoarece fiecare dintre noi este responsabil pentru propria persoană dar și pentru cele cu care intră în contact!

Din responsabilitate creștină și dragoste pentru cei din jur, trebuie să ne asumăm în continuare, cu strictețe, regulile de igienă și de distanțare socială, adaptând tradiția noastră liturgică cu restricțiile impuse de către autoritățile civile și sanitare, în funcție de fazele de revenire treptată la normalitate. În acest sens s-au adoptat unele măsuri pe care Bisericile, implicit Biserica Ortodoxă, cu adaptările specifice acesteia, sunt obligate să le respecte pentru a putea relua săvârșirea slujbelor!

În ce privește oficierea slujbelor în orașul Rosenheim, acestea vor fi reluate începând cu data de 17.05.2020, în biserica mare „St. Quirinus“ din Rosenheim – Fürstätt, la adresa: am Gangsteig 1, 83024, conform programului afișat pe site-ul parohiei la secțiunea „Program“, cu respectarea strictă a normelor privitoare la săvârșirea Sf. Slujbe în timp de pandemie, disponibile pe site-ul cbrom din München la această adresă:

https://www.cbrom.de/index.php/actualitate/anunturi/1211-norme-de-respectat-la-savarsirea-sf-slujbe-in-timp-de-pandemie

pr. Dumitru Mureșan


Anunț Important

 

Având în vedere situația specială, foarte grea, prin care omenirea trece în această perioadă și din dorința de a respecta deciziile autorităților locale, respectiv ale arhidiecezei bisericii catolice din sudul Bavariei, de a sista începând cu 15.03.2020, deocamdată până pe data de 03.04.2020, orice slujire în biserici, vom opri și noi slujirea în parohia ortodoxă Rosenheim, până la data mai sus menționată! Această perioadă poate fi prelungită în funcție de evoluția situației generale.

Data exactă la care vom relua slujirea ortodoxă în biserica „St. Quirinus“ din Rosenheim – Fürstätt, o vom anunța în timp util tot pe site-ul parohiei noastre.

Rugându-l pe bunul Dumnezeu să ne ocrotească viața și să ne călăuzească pașii ei spre mântuire, vă doresc la rându-mi să rămâneți sănătoși și sa ne vedem cu bine,

pr. Dumitru Mureșan


Praznicul Împărătesc al Întâmpinării Domnului, hramul parohiei ortodoxe din Rosenheim

 

Praznicul Împărătesc al Întâmpinării Domnului este o sărbătoare veche, care se respectă cu sfințenie în Biserica Ortodoxă. Așa s-a întâmplat și în duminica zilei de 02.02.2020, când parohia ortodoxă română din orașul Rosenheim și-a serbat hramul.

Ziua a început după cuviință în biserica St. Quirinus din Rosenheim – Fürstätt, unde sub protia PS. Sofian s-a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în prezența a numeroși credincioși. Printre aceștia s-au numărat și invitați de seamă, precum primarul orașului Rosenheim, domnul Anton Heindl și preotul Sebastian Heindl împreună cu diaconul parohiei St. Quirinus, domnul Brader, gazdele comunității românești din Rosenheim. Atmosfera din timpul slujbei a fost, conform opiniilor celor prezenți, una deosebită, încărcată cu Har Divin și binecuvântare de la Dumnezeu. A fost o slujire ortodoxă bogată în fast bizantin, susținută din strană de tineri studenți ai facultății de teologie din București, veniți special pentru acest eveniment. La sfârșitul Sf. Liturghii, sărbătoarea a continuat în sala parohiei, unde a avut loc o agapă creștină foarte atent pregătită de către doamnele comitetului parohial.

Ziua s-a încheiat într-o notă de bucurie creștină, ce se putea citi pe fețele celor peste 120 de participanți, care la plecare au declarat că întreaga sărbătoare și împreuna-trăire s-au desfășurat într-o notă tradițional românească pe care nu o vor uita curând! Pe această cale adresăm un cuvânt de mulțumire tuturor celor implicați în organizarea impecabilă a evenimentului.

Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

Apăsați aici, aici sau aici pentru imagini de la Hramul parohiei.


Program perioada de iarnă

 

Începând cu duminica aceasta, 24.11.2019, vom oficia slujbele religioase pe perioada iernii în biserica mare - St. Quirinus din Rosenheim - Fürstätt, la adresa: Am Gangsteig 1, 83024, de la 11:30!

Taina Sf. Maslu de mâine, sâmbătă 23 noiembrie, are loc de la ora 18:00 la biserica mică, Fürstätt 24 (spovedanii de la ora 17:00).


Sfântul Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, împreună cu Sfântul Quirinus și cu credincioșii ortodocși ai parohiei din Rosenheim, Îl întâmpină pe Domnul în străvechiul locaș de cult „St. Quirinus“ din Rosenheim – Fürstätt

 

După o lungă perioadă de timp, mai precis după zece ani de slujire ortodoxă în orașul Rosenheim, la mijlocirile Sf. Fecioare Maria, a Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, precum și a Sf. Quirinus, avem marea bucurie ca în ziua de Sâmbătă, 27.07.2019, să vă invităm la slujba de inaugurare a slujirii ortodoxe în străvechiul locaș de cult din Rosenheim - Fürstätt!

Cu această ocazie, se va oficia începând cu ora 18:00, sub protia preasfințitului părintelui nostru Sofian Brașoveanul, episcopul locului și vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, taina Sf. Maslu.

Din dorința ca acest eveniment să se constituie într-o continuare, dar și ca punct de plecare într-o viitoare rodnică slujire ortodoxă pe aceste meleaguri, membrii parohiei din Rosenheim vă așteaptă să participați în număr cât mai mare la această împreună rugăciune, care va fi urmată de o tradițională agapă creștină.

Va așteaptă cu mult drag,

pr. Dumitru Mureșan împreună cu toți credincioșii din Rosenheim
Einladung zum Sakrament der Ölweihe

 

Am 27.07.2019, veranstaltet die rumänisch orthodoxe Kirchengemeinde „Begegnung des Herrn“ erstmals das Sakrament der Ölweihe (Krankensalbung), in der uralten Kultstätte „St. Quirinus“ in Rosenheim-Fürstätt. Alles wird unter der Leitung, SE Weihbischof Dr. Sofian von Kronstadt, angefangen mit 18:00 Uhr, in Fürstätt 24, 83024 Rosenheim stattfinden, danach geht es mit einer traditionellen „Agape“ (Agapemahl) weiter.

Unsere Gemeindemitglieder, alle Helferinnen und Helfer freuen sich auf Ihren Besuch und sind Ihnen dankbar für Ihr Kommen.Anunț important

 

Din mila lui Dumnezeu și prin mijlocirea Maicii Domnului, dar și din dorința de a satisface cererea credincioșilor ortodocși români din orașul Bavarez Rosenheim, privitor la unicitatea locației și a programului de slujire, cu bucurie vă aducem acum la cunoștință următoarele:


Începând cu prima duminică din luna iulie a anului 2019, slujbele parohiei ortodoxe române „Întâmpinarea Domnului“ din Rosenheim, se vor oficia în fiecare Duminică în biserica catolica „Quirinuskirche“ din Rosenheim – Fürstätt după următorul program:


Utrenia și Proscomidia:        ora 10:00

Sf. și Dumnezeiasca Liturghie:     ora 10:30

Alte Slujbe ocazionale la cerere:      ora 12:00

(cum ar fi: cununii, botezuri, spovediri, molitfe, sfeștanii, alte rugăciuni și ierurgii)


Adresa locației este: Fürstätt 24, 83024, Rosenheim – Fürstätt


Pentru o informare completă, avem rugămintea ca și pe viitor să consultați situl parohiei noastre la secțiunea Program, unde vor fi afișate desfășurarea slujbelor în detaliu. Astfel, veți avea o imagine completă și în ceea ce privește oficierea slujbelor în timpul perioadelor de vacanțe și concedii.


Vă așteptăm cu drag să participați în număr cât mai mare, atât la viața parohială cât și la activitățile extra-ecleziale ce vor fi organizate cu diferitele ocazii la cererea credincioșilor.


Consolidarea parohiei din Rosenheim
prin aderarea de noi membri

 

În urma numeroaselor solicitări ale conaționalilor noștri români care locuiesc în orașul Rosenheim și în împrejurimi de a susține efortul nostru de consolidare a parohiei ortodoxe române „Întâmpinarea Domnului“ din localitate, cât și din dorința de a ne sprijini în acest sens prin contribuția fiecăruia de minimum 5 € pe lună, postăm acum pe situl parohiei documentul electronic de aderare, care poate fi descărcat aici: Cerere de înscriere în Parohie. După completarea formularului, cei care doresc să susțină existența acestui punct de slujire ortodox, cât și demersul nostru de consolidare a parohiei din orașul Rosenheim, prin păstrarea și promovarea valorilor tradiției noastre creștine în care ne-am născut, am crescut și ne-am format și în care dorim să ne educăm copiii, sunt rugați să transmită acest formular completat pe adresa de E-Mail a părintelui slujitor Dumitru Mureșan: dumures@yahoo.com, sau să îl aducă personal la biserică.


Ne adresăm pe această cale și tuturor antreprenorilor cât și românilor de succes, care doresc să ne fie alături în încercarea noastră de a îmbunătăți condițiile de slujire ortodoxă pentru semenii noștri din orașul Rosenheim, punându-le la dispoziție contul parohiei unde pot face donațiile lor:


Bankverbindung für den Zahlungsempfänger: Liga Bank München

Rum.-Orth. Metropolie KdöR - Pfarrei Rosenheim

Verwendungszweck: Beitrag / Spende an die Kirchengemeinde Rosenheim

IBAN: DE23 7509 0300 0105 1307 35 ; BIC: GENODEF1MO5


Ne rugăm bunului Dumnezeu să răsplătească tuturor generozitatea și efortul de a sprijini demersul nostru în forma pe care o vor alege, prin a revărsa Binecuvântarea și Harul Lui asupra lor și a celor dragi.


Președintele Consiliului parohial al parohiei Rosenheim

Pr. Dumitru MureșanImagini de la slujba de Hram și de la agapă

 

Parohia ortodoxă din orașul bavarez Rosenheim și-a sărbătorit hramul, închinat Întâmpinării Domnului Hristos, în ziua de 03.02.2019. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către IPS. Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, alături de părintele paroh Dumitru Mureșan. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența unui număr mare de credincioși, iar răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri studenți de la facultatea de teologie ortodoxă a Universității Bucureștene. ...


Invitație la Hram

 

În a doua zi a lunii februarie, Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte Sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Evenimentul aminteşte de felul în care pruncul Iisus a fost primit de către dreptul Simeon în braţele lui, la patruzeci de zile de la naşterea Sa. Pe lângă profunda semnificaţie teologică, praznicul aduce cu sine o bucurie aparte pentru parohia noastră, bucurie la care ne revine deosebita plăcere să vă invităm a lua parte, duminică 03.02.2019!


Invitație la Taina Sf. Maslu

 

Sâmbătă 02.02.2019, seara, începând cu ora 18:00, în aceeași locație unde se va desfășura Sf. Liturghie din 03.02.2019, în biserica catolică „St. Hedwig“ din Austr. 36 / 83022 – Rosenheim, se va oficia sub Protia Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, Taina Sf. Maslu!

Vă așteptăm cu drag,

Preot paroh:

Pc. Dumitru Mureșan


Neputința oamenilor și Atotputernicia Lui Dumnezeu!

 

Starea firească pentru care omul a fost creat de Dumnezeu este starea de bucurie, este „Raiul“ în care el a fost pus de Creatorul Său să viețuiască! Acesta este și motivul pentru care durerea și suferința nu fac parte din ceea ce omul simte ca fiindu-i necesar! În existența omului, acestea sunt abjecte și improprii, ele reprezintă starea de „Iad“, pe care omul o experiază în lumea în care a fost exilat să trăiască, ca urmare a neascultării față de creatorul său! Bucurie se face însă în cer și pentru un păcătos care se pocăiește, ne asigură Sf. Apostol și evanghelist Luca, în evanghelia sa, la cap. 16, versetul 7, iar de aceste cuvinte noi nu ne îndoim, ba dimpotrivă subscriem întru totul și prin istorioara ce va urma...Anunț Important!


Pe lângă Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care se săvârșește în biserică conform programului cu caracter permanent afișat, se mai oficiază la cererea credincioșilor, în urma unei programări prealabile, următoarele Sfinte Taine și Sfinte Ierurgii, după cum urmează:


Sf. Taine:
Botezul; Mirungerea; Spovedania; Impărtășania; Cununia; Sf. Maslu


Sfintele Ierurgii:
Sfințirea apei mici (Aghiasma); Sfințirea caselor; Sfințirea ogoarelor;
Logodna tinerilor; Sfaturi duhovnicești; Acatiste;
Molitfa ce se face mamei după ce a născut;
Rugăciuni; Cereri și Binecuvântări la diferite trebuințe;
Înmormântări; Parastase


Slujbe de peste zi:
Vecernia; Ceasurile; Utrenia


Nota / Anmerkung

Toate slujbele și rugăciunile mai sus mentionate se pot oficia după caz și în limba germană.

Alle Gottesdienste und Gebete werden bei Bedarf auch in deutscher Sprache vorgeführt.


Imagini de la slujba de Hram și de la agapă

 

Parohia ortodoxă din orașul bavarez Rosenheim și-a sărbătorit hramul, închinat Întâmpinării Domnului Hristos, în ziua de 04.02.2018. Cu acest prilej a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte dr. Sofian Brașoveanul, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, alături de părintele profesor dr. Daniel Benga, fost prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității din București, actualmente profesor la Universitatea Ludwig Maximilian din München și de părintele paroh Dumitru Mureșan. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența unui număr mare de credincioși, iar răspunsurile la strană au fost date de un grup de tineri studenți de la facultatea de teologie ortodoxă a Universității Bucureștene...

Citiți mai departe...


Invitație la Hram

 

În a doua zi a lunii februarie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește Sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Evenimentul amintește de felul în care pruncul Iisus a fost primit de către dreptul Simeon în brațele lui, la patruzeci de zile de la nașterea Sa. Pe lângă profunda semnificație teologică, praznicul aduce cu sine o bucurie aparte pentru parohia noastră, bucurie la care ne revine deosebita plăcere a vă invita sa luați parte, duminică 04.02.2018!

Este duminica hramului parohiei din orașul Rosenheim care, cu aceasta ocazie Îl va primi cu mult drag în mijlocul ei, pe Preasfințitul Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului - Dr. Sofian Brașoveanul!

Sfânta Liturghie Arhierească se va oficia în biserica catolică „St. Hedwig“ din Austr. 36 / 83022 – Rosenheim, cu începere de la ora 11:30! Aceasta va fi urmată de o agapă creștină, ce va avea loc în sala din imediata apropiere a bisericii, într-o binecunoscută notă a tradiției românești!

Evenimentul în sine se dorește a fi o nouă oportunitate de întâlnire pentru toți cei care, viețuind pe aceste meleaguri bavareze, nu au uitat de frumoasele tradiții românești și doresc să petreacă, într-o plăcută ambianță de acest fel, câteva ore împreună.

Vă așteptăm cu drag!

Preot paroh:

Pc. Dumitru Mureșan


Programul filantropic de sprijinire a copiilor aflați
într-o situație delicata la a doua ediție!

 

Semne bune anul are! Nici nu a început bine anul 2018, si roadele filantropiei creștine s-au arătat din nou în mijlocul credincioșilor ortodocși români din parohia Rosenheim! La numai două luni distanță de la primul transport de ajutoare, menit să le facă viața puțin mai dulce copiilor ce sunt găzduiți în casele de tip familial de la Iaz din Jud. Sălaj, parohieni din orașul bavarez Rosenheim au simțit nevoia să repete gestul filantropic, care a adus multă bucurie pe fețele celor mici de acolo! Un al doilea transport, menit să vină în sprijinul copiilor care, ...

Citiți mai departe...


Copiii din parohia Rosenheim l-au primit
cu multă bucurie pe Moș Crăciun!

 

Sărbătorile de iarnă aduc în sufletele oamenilor o trăire deosebită! Simțurile lor se subțiază și devin mult mai sensibile, se dezvoltă astfel o atmosferă unică, specifică acestor sărbători. Nașterea Mântuitorului Hristos îi face pe oameni mai receptivi la nevoile semenilor, ...

Citiți mai departe...


Filantropia creștin ortodoxă
experiată în mod autentic și realist

 

Cu puțin timp înainte de a intra în postul ce vestește Nașterea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în anul 2017, două mici parohii ortodoxe și-au dat mâna! Este vorba de parohia ortodoxă română din orașul bavarez Rosenheim cu hramul „Întâmpinarea Domnului“ și de parohia ortodoxă a satului Iaz din comuna Plopiș, județul Sălaj. Aici funcționează de mai bine de cinci ani o primă casă de tip familial în care sunt ocrotiți 12 copii orfani sau provenind din familii aflate în situație critică sau monoparentale din județul Sălaj. Din mila lui Dumnezeu și cu efortul părintelui Alexandru Petru Coste, paroh al parohiei ortodoxe „Nașterea Maicii Domnului“ din localitatea Iaz și prin jertfa adusă de credincioși ortodocși de aici, ...

Citiți mai departe...


Aspecte din viața parohiei

 

Imediat după Sf. și Dumnezeiasca Liturghie din duminica zilei de 29 Ianuarie 2017, în cadrul căreia s-au adus rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile și bunăstările revărsate peste roaba Sa Ioana Smoaca, ...

Citiți mai departe...


Slujire Arhierească la Rosenheim

 

În prima Duminică a lunii Februarie 2017, ÎPS Dr. Serafim Joantă, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, Mitropolit Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, însoțit fiind de P.C. Diacon Dumitru Dura, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Rosenheim.

Vizita în parohie a Înaltului prelat a început în seara precedentă, când la ora 18:00, ÎPS Serafim, înconjurat de pr. diacon Dumitru Dura și de pr. paroh Dumitru Mureșan, a oficiat Taina Sf. Maslu, în prezența a peste 50 de credincioși.

Citiți mai departe...


Articol din ziarul local Rosenheimer Zeitung, referitor la hramul parohieiArhiva


Vizită Arhierească în Parohia Rosenheim
cu prilejul Hramului parohiei


Slujba de Duminică, 1 Februarie 2015, Întâmpinarea Domnului – Hramul Parohiei – s-a oficiat sub protia PS Episcop Dr. Sofian Brașoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, urmată fiind de o Agapă creștină...

Citiți mai departe...


Imagini și filmări de la Sf. Liturghie de Sf. Dimitrie, izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni


Articol din ziarul local OVB Rosenheim, referitor la hramul parohiei


Besuch Seiner Seligkeit Daniel

Erster Besuch Seiner Seligkeit Daniel als Patriarch der Rumänischen Orthodoxen Kirche in München
10.–13. September 2011

Die Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa lädt Sie ein, am 11. September 2011 von 8:30–11:30 Uhr an der Göttlichen Liturgie und dem Gottesdienst der Grundsteinlegung des neuen rumänisch-orthodoxen Kirchenzentrums in München teilzunehmen. Dem Gottesdienst wird Seine Seligkeit Daniel, der Patriarch der...

Citiți mai departe...


Vizita Î.P.S. Serafim

 

Sfinții Părinți afirmă la unison că: „numai acolo unde este episcop este biserica, iar unde este biserica este și episcop“! Realitatea aceasta de netăgăduit s-a facut simțită și în sânul nou-înființatei comunități creștin ortodoxe române din orașul Rosenheim, când pe data de 06.02.2011, cu ocazia hramului parohiei „Întâmpinarea Domnului“, IPS.Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord...

Citiți mai departe...
Contact.html